top of page
Bir bankta oturan

Göçmenler için Terapi

Göçle birlikte stresli yaşam olayları, önemli toplumsal değişimler ve kişinin benimsediği kültürün etkisi nedeniyle bireyler zor zamanlar geçirebilir. Başka bir ülkede yeniden hayat kurmaya çalışmak, sisteme uyum sağlamak, iş ve ev bulmak, kültüre adapte olmak zorlayıcı olabilir. Yalnızlık hissi, sosyal rollerdeki değişim, kültürel norm ve değerlerdeki belirsizlik ve bunun yarattığı kültürel şok bireyleri psikolojik olarak etkilemektedir.

Farklı kültürlerden gelmelerine, farklı kişiliklere ve yaşam deneyimlerine sahip olmalarına rağmen, göç eden kişiler benzer bir dizi duygusal deneyime ve ortak ihtiyaçlara sahip olma eğilimindedir. Göçmenlerle çalışma deneyimim ve kendim de bir göçmen olarak, bu süreçte size destek olmak için buradayım.  

Bu süreçte bunları hissediyor olabilirsiniz:

 • Yalnızlık, izolasyon ve yabancılaşma

 • Kayıp ve keder (ev, aile, arkadaşlar, kültür, iş, kimlik, vb.)

 • Kültürel ve dil engelleri

 • Sosyal engeller

 • Yeni korkular ve endişeler

 • Motivasyon düşüklüğü ve depresyon

 • Aşırı hayal kırıklığı ve öfke

 • Duygusal olarak hissetmek 

 • Bunalmışlık hissi

 • Değişimi ve macerayı kucaklama arzusu, ancak bunu oldukça zor bulma

 • Kimsenin sizi anlamadığını hissetmek

 • Önceden var olan rahatsızlıklar (örn. depresyon, anksiyete) kötüleşebilir

 • Mali açıdan eşinize veya partnerinize bağımlı olmaya alışmak

 • Evdeki rol değişiklikleri

bottom of page