top of page

Ergenler ile Terapi

Ergenlik, 12 ila 20 yaş arasındaki yaşam dönemi olarak tanımlanır. Bu süre zarfında genç bir kişi çeşitli düzeylerde (fiziksel, duygusal, psikolojik) dönüşümler yaşar. Bazen ergenlik döneminde, çevresinde ve sonrasında meydana gelen bu dönüşümler, ergenler için genellikle aşılmaz ve derinden zorlayıcı olarak hissedilen zorluklara neden olabilir.

 

Ön ergenlik dönemi ve sonrasında okul değişikliklerinin de içinde bulunduğu dönemlerde, daha önce deneyimlenen benlik duygusunu ve istikrarı tehdit edebilecek ortam değişiklikleri olabilir. Bazı ergenler için bu geçiş aynı zamanda sosyal çevrelerinin tamamen değişmesini de içerir. Sosyal dışlanma ve akran baskısı korkusu, sosyal medya ile başa çıkma sorunları, dijital ve dijital olmayan zorbalık biçimleri, beden imajı ve beden ölçülerine ilişkin olumsuz duygular, "farklı" hissetme, endişeli hissetme, yaşam ve ölüm hakkında aşırı endişe duyma, ergenlerin ortaokul sistemine girerken yaşamaya başlayabilecekleri sorunlardan birkaçıdır. Bu sorunlar genellikle okul hayatıyla ilgili olarak en fazla stresin yaşandığı zamanlarda ortaya çıkabilir.

 

Ergenler için diğer zorluklar okul hayatlarından çok aile hayatları, ebeveynlerden biri veya diğeriyle ya da her ikisiyle veya kardeşlerle olan ilişkileriyle ilgili olarak ortaya çıkabilir. Bazı ergenler bir zamanlar kanıksadıkları veya cinsiyetleri ya da cinsel yönelimleri gibi sorgulamaya hiç gerek duymadıkları şeyleri sorunlu olarak deneyimlemeye başlayabilir. İçki içmek, madde kullanmak veya yeme bozuklukları gibi sorunlar, başa çıkma mekanizmaları olarak başlayabilir ancak bazen daha karmaşık sorunlara dönüşebilir.

 

Terapi nasıl yardımcı olabilir?

 

Psikoterapi, gençlerin kendilerine neler olduğunu anlamaya başlamalarına ve değişen bedenlerini ve zihinlerini nasıl anlamlandıracaklarına yardımcı olur. Bir terapistle güven içinde ve yargılanmadan konuşan bir ergen, kendisine sunulan alanı inanılmaz derecede faydalı bulabilir. Terapist, ergenin yaşadığı zorlukların neyle ilgili olduğunu bulmak için onunla birlikte çalışır ve zihinlerinde ve bedenlerinde kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için düşüncelerini, fikirlerini ve 'seslerini' detaylandırmalarına destek olur. Ergen için söz konusu olan soruna bağlı olarak, terapist, söz konusu genç için en iyi olanı bulmak için yaklaşımların bir kombinasyonunu kullanacaktır.

bottom of page